บ้านพระสมเด็จ พระสวยด้วยพุทธศิลป์ 

โทรศัพท์  089-412-9216 อีเมล์  tirapat008@yahoo.co.th

----------------------------------------------------------------------------------------------

House Buddhist Somdet Phra beautiful Buddhist art 
Phone 089-412-9216 Email tirapat008@yahoo.co.th

 

 
              
จำนวน 1997 รายการ
รหัสสินค้า 5560
พระหูยาน ชินเงิน (ผิวปรอทน้ำทอง) กรุวัดราชบูร


รหัสสินค้า 5559
พระหูยาน ชินเงิน (ผิวปรอทน้ำทอง) กรุวัดราชบูร


รหัสสินค้า 5558
พระหูยาน ชินเงิน (ผิวปรอทน้ำทอง) กรุวัดราชบูร


รหัสสินค้า 5557
พระหูยาน ชินเงิน (ผิวปรอทน้ำทอง) กรุวัดราชบูร


รหัสสินค้า 5556
พระหูยาน ชินเงิน (ผิวปรอทน้ำทอง) กรุวัดราชบูร


รหัสสินค้า 5555
พระหูยาน ชินเงิน (ผิวปรอทน้ำทอง) กรุวัดราชบูร


รหัสสินค้า 5554
พระอู่ทองคางเครา ชินเงินกรุวัดมหาธาตุ อยุธยา


รหัสสินค้า 5553
พระอู่ทองฐานสำเภา ชินเงิน (ผิวปรอทน้ำทอง) กรุ


รหัสสินค้า 5552
พระอู่ทองฐานสำเภา ชินเงิน (ผิวปรอทน้ำทอง) กรุ


รหัสสินค้า 5551
พระอู่ทองฐานสำเภา ชินเงิน (ผิวปรอทน้ำทอง) กรุ


รหัสสินค้า 5550
พระอู่ทองฐานสำเภา ชินเงิน (ผิวปรอทน้ำทอง) กรุ


รหัสสินค้า 5549
พระอู่ทองนั่งซุ้มเรือนแก้ว ชินเงิน (ผิวปรอท)


รหัสสินค้า 5547
พระขุนแผนใบพุทราเคลือบ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล


รหัสสินค้า 5546
พระขุนแผนใบพุทรา ชินเงิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล อย


รหัสสินค้า 5545
พระขุนแผนใบพุทรา ชินเงิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล อย


รหัสสินค้า 5544
พระขุนแผนใบพุทรา ชินเงิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล อย


รหัสสินค้า 5543
พระขุนแผนใบพุทรา ชินเงิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล อย


รหัสสินค้า 5542
พระขุนแผนใบพุทรา ชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ อยุธย


รหัสสินค้า 5541
พระขุนแผนใบพุทรา ชินเงิน (ผิวน้ำทอง) กรุใหญ่ช


รหัสสินค้า 5540
พระขุนแผนใบพุทรา ชินเงิน (ผิวน้ำทอง) กรุวัดรา


รหัสสินค้า 5539
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดใหญ่ชัยมงคล


รหัสสินค้า 5538
พระขุนแผนใบพุทรา กรุวัดเจ้าชาย (กระช้าย) เนื้


รหัสสินค้า 5537
พระขุนแผน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล (พระขุนแผนหน้าอิฐ


รหัสสินค้า 5536
พระกรุวัดตะไกร พิมพ์หน้าครุฑ อยุธยา


รหัสสินค้า 5535
พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์หน้าใหญ่ไหล่ยก อยุธย


รหัสสินค้า 5534
พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์ 2 หน้า เนื้อไผ่สีสุ


รหัสสินค้า 5533
หลวงพ่อโต ออกกรุวัดตะไกร ดินเผา อยุธยา


รหัสสินค้า 5532
พระขุนแผนทรงพลใหญ่ ชินเงิน กรุวัดบ้านกร่าง สุ


รหัสสินค้า 5530
พระขุนแผนทรงพลใหญ่ฐานบัว กรุวัดบ้านกร่าง สุพร


รหัสสินค้า 5529
พระขุนแผนพิมพ์ซุ้มลายเถาวัลย์เลื้อย กรุวัดบ้า


รหัสสินค้า 5528
พระขุนแผนพิมพ์ห้าเหลี่ยม ซุ้มเคลือบ กรุวัดบ้า


รหัสสินค้า 5527
พระขุนแผนบ้านกร่าง สนิมแดง กรุวัดเสือ สุพรรณบ


รหัสสินค้า 5526
พระขุนแผนสะกดทัพ สนิมแดง กรุเขาชนไก่ กาญจนบุร


รหัสสินค้า 5525
พระท่ากระดาน สนิมแดง กาญจนบุรี


รหัสสินค้า 5524
พระท่ากระดาน สนิมแดง กาญจนบุรี


รหัสสินค้า 5523
พระท่ากระดาน สนิมแดง กาญจนบุรี


รหัสสินค้า 5522
พระท่ากระดาน พิมพ์ใหญ่ กรุเขื่อนศรีนครินทร์ ก


รหัสสินค้า 5521
พระท่ากระดาน สนิแดง กรุท่ากระดาน กาญจนบุรี


รหัสสินค้า 5520
พระท่ากระดาน สนิมแดง กรุเก่า ศรีสวัสดิ์ กาญจ


รหัสสินค้า 5519
พระท่ากระดาน สนิมแดง กรุเก่าศรีสวัสดิ์ พิมพ์เ


รหัสสินค้า 5518
พระท่ากระดาน สนิมแดง กาญจนบุรี


รหัสสินค้า 5516
พระขุนแผนฐานบัวฟันปลา กรุวัดบ้านกร่าง สุพรรณบ


รหัสสินค้า 5515
พระขุนแผน กรุเขาชนไก่ สนิมแดง กาญจนบุรี


รหัสสินค้า 5514
พระท่ากระดาน เกศคด สนิมแดง กรุศรีสวัสดิ์ กาญจ


รหัสสินค้า 5513
พระท่ากระดาน สนิมแดง กาญจนบุรี


รหัสสินค้า 5512
พระนาคปรก ชินเงิน พิมพ์เล็ก กรุบ้านดอนคา สุพร


รหัสสินค้า 5511
พระนาคปรก สนิมแดง พิมพ์ใหญ่ ฐาน 3 ชั้น กรุลาว


รหัสสินค้า 5510
พระปทุมมาศ ชินเงิน (ปิดทองในกรุ) กรุวัดพระศรี


รหัสสินค้า 5509
พระปทุมมาศ ชินเงิน (ปิดทองในกรุ) กรุวัดพระศรี


รหัสสินค้า 5508
พระปทุมมาศ ชินเงิน (ปิดทองในกรุ) กรุวัดพระศรี


รหัสสินค้า 5507
พระปทุมมาศ ชินเงิน (ปิดทองในกรุ) กรุวัดพระศรี


รหัสสินค้า 5506
พระปทุมมาศ ชินเงิน (ปิดทองในกรุ) กรุวัดพระศรี


รหัสสินค้า 5505
พระปทุมมาศ ชินเงิน (ปิดทองในกรุ) กรุวัดพระศรี


รหัสสินค้า 5504
พระปทุมมาศ ชินเงิน (ปิดทองในกรุ) กรุวัดพระศรี


รหัสสินค้า 5503
พระปทุมมาศ ชินเงิน (ปิดทองในกรุ) กรุวัดพระศรี