บ้านพระสมเด็จ พระสวยด้วยพุทธศิลป์ 

โทรศัพท์  089-412-9216 อีเมล์  tirapat008@yahoo.co.th Line: 0897154800

----------------------------------------------------------------------------------------------

House Buddhist Somdet Phra beautiful Buddhist art 
Phone 089-412-9216 

Email tirapat008@yahoo.co.th 

Line: 0897154800

 

 
              
จำนวน 1821 รายการ
รหัสสินค้า 6639
พระนางแขนอ่อน ชินเงิน (ปิดทองในกรุ) กรุเขาพนม


รหัสสินค้า 6629
พระร่วงนั่งซุ้มเรือนแก้ว สนิมแดง กรุบ้านละหาร


รหัสสินค้า 6628
พระร่วงยืนหลังลายผ้า พิมพ์ฐานสูง สนิมแดง กรุว


รหัสสินค้า 6627
พระนาคปรก พิมพ์เล็ก สนิมแดง กรุวัดพระศรีรัตนม


รหัสสินค้า 6625
พระสุพรรณยอดโถ ชินเงิน กรุวัดพระศรีมหาธาตุ สุ


รหัสสินค้า 6085
พระนาคปรก กรุพระงั่ว พิมพ์ใหญ่ กรุวัดมหาธาตุ


รหัสสินค้า 6084
พระซุ้มปราสาท ชินเงิน (ผิวปรอทน้ำทอง) กรุวัดร


รหัสสินค้า 6081
พระร่วงนั่ง หมวกชีโบ ปางมารวิชัย เนื้อสำริดสน


รหัสสินค้า 6080
ท้าวกุเวร เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก ศิลปะเขมร


รหัสสินค้า 6077
พระสุพรรณหลังผาน ชินเงิน กรุวัดพระศรีมหาธาตุ


รหัสสินค้า 6076
พระลีลา กรุวัดการ้อง พิมพ์บัวตูม ชินเงิน สุพร


รหัสสินค้า 6075
พระร่วงยืน พิมพ์เศียรโต สนิมแดง กรุปู่บัว สุพ


รหัสสินค้า 6073
พระท่ากระดาน เกศคด สนิมแดง กรุศรีสวัสดิ์ กาญจ


รหัสสินค้า 6072
พระซุ้มจิก ชินเงิน (ผิวปรอท) หลังหนังสือจีน ก


รหัสสินค้า 6071
พระโมคคัลลาน์ - พระสารีบุตร ชินเงิน กรุวัดยาง


รหัสสินค้า 6064
พระร่วงยืนหลังรางปืน สนิมแดง กรุวัดพระศรีรัตน


รหัสสินค้า 6061
พระอู่ทองหน้าตะกวน ชินเงิน (ปิดทองในกรุ) กรุว


รหัสสินค้า 6049
พระเชตุพนบัว 2 ชั้น ผมหวี ชินเงิน (ปิดทองในกร


รหัสสินค้า 6047
พระร่วงนั่งตอ สนิมแดง ศิลปะทวาราวดี


รหัสสินค้า 6042
พระยอดขุนพล ซุ้มเรือนแก้ว ชินเงิน (ปิดทองในกร


รหัสสินค้า 6041
พระกรุวัดเงินคลองเตย พระสังกัจจายน์ พิมพ์มีหู


รหัสสินค้า 6040
พระกรุวัดเงินคลองเตย พระสังกัจจายน์ (ไม่มีหู)


รหัสสินค้า 6039
พระท่ามะปราง ชินเงิน กรุวัดบรมธาตุ กำแพงเพชร


รหัสสินค้า 6038
พระศาสดา พิมพ์เล็ก ชินเงิน (ปิดทองในกรุ) กรุเ


รหัสสินค้า 6037
พระลีลาซุ้มหงอนไก่ ชินเงิน กรุเขาพนมเพลิง สุโ


รหัสสินค้า 6036
พระศาสดา พิมพ์ใหญ่ ชินเงิน (ปิดทองในกรุ) กรุเ


รหัสสินค้า 6035
พระพุทธชินราชซุ้มเรือนแก้ว ชินเงิน พิมพ์ใหญ่


รหัสสินค้า 6034
พระลีลาข้างเม็ด ชินเงิน กรุวัดถ้ำหีบ สุโขทัย


รหัสสินค้า 6033
พระขุนแผน พิมพ์ใบมะยม ชินเงิน (ปิดทองในกรุ) ก


รหัสสินค้า 6032
พระร่วงหลังรางปืน ชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหา


รหัสสินค้า 6028
พระหูยาน ชินเงิน พิมพ์กลาง อกกากบาท วัดพระศรี


รหัสสินค้า 6026
พระกรุวัดรังษี พิมพ์ใหญ่-ฐานสูง


รหัสสินค้า 6023
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์พระโมคัลลา-พร


รหัสสินค้า 6021
พระยอดขุนพลเสมาตัด ชินเงิน กรุอาวาสน้อย กำแพง


รหัสสินค้า 6020
พระเทริดขนนก สนิมแดง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ


รหัสสินค้า 6015
พระเทริดขนนก (พระร่วงนั่ง) สนิมแดง กรุดงเชือก


รหัสสินค้า 6013
พระซุ้มหน้าบัน ชินเงิน กรุวัดส่องคบ สรรค์บุรี


รหัสสินค้า 6009
พระนางเสน่ห์จันทร์ สุโขทัย


รหัสสินค้า 6005
พระกำแพงขาโต๊ะ ชินเงิน กรุวัดอาวาสน้อย กำแพงเ


รหัสสินค้า 6002
พระกรุวัดพลับ พิมพ์วันทาเสมา


รหัสสินค้า 5996
พระขุนแผนพิมพ์ห้าเหลี่ยมอกใหญ่ เนื้อกระเบื้อง


รหัสสินค้า 5993
พระขุนแผนหน้าอิฐ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา


รหัสสินค้า 5980
พระหูยาน ชินเงิน อยุธยา


รหัสสินค้า 5894
พระลีลากำแพงขาว ชินเงิน (ผิวปรอทน้ำทอง) กรุอา


รหัสสินค้า 5885
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์พุทธกวัก เนื้อดำ-ผงใบล


รหัสสินค้า 5874
พระมเหศวร ชินเงิน พิมพ์ใหญ่ กรุวัดพระศรีมหาธา


รหัสสินค้า 5009
พระซุ้มร่มโพธิ์ พิมพ์กลาง ชินเงิน กรุวัดมหาธา


รหัสสินค้า 5367
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆัง พิมพ์ครอบแก้วใหญ่


รหัสสินค้า 4992
พระกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ พิมพ์กลีบบัว ซุ้มชิน


รหัสสินค้า 4993
พระเปิมลำพูน กรุดอนแก้ว ศิลปะหริภุญไชย


รหัสสินค้า 4995
พระยอดธง เนื้อเปียกทอง ศิลปะอยุธยา


รหัสสินค้า 4969
พระขุนแผนทรงพลใหญ่ฐานบัว กรุวัดจงกรม อยุธยา


รหัสสินค้า 4999
พระนางกำแพง ชินสนิมแดง กำแพงเพชร


รหัสสินค้า 5756
พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด ชินเงิน (ผิวปรอท) กรุ


รหัสสินค้า 5691
พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว เนื้อดิน กรุวัดพระศร